jistota, spolehlivost

Get started
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4

Příklady našich typických sítí

Základní zabezpečení


Firewall - packetový filter, NAT

#
Zabezpečení lokání sítě v tomto případě zajišťuje pouze paketový filtr, případně NAT. To v praxi znamená (jak se s tím setkáváme), že jsou přesměrovány potřebné porty nebo veškerý provoz na server a povolena veškerá odchozí komunikace bez omezení. Toto již v dnešní době nepovažujeme za bezpečné řešení.

Bezpečná síť


Firewall - aplikační proxy, DMZ

#
Umístění serverů do demilitarizované zóny a oddělení provozu od lokální sítě. Firewalluje se mezi 3 sítěmi za pomocí aplikační vrstvy a s kontrolou obsahu. Je povolen pouze potřebný provoz.

Bezpečná síť v prostředí virtualizace


Firewall - aplikační proxy, DMZ, virtualizováno na jednom HW

#
Obsahuje management switch, který vytváří management network, do které jsou připojena všechna zařízení s mgmt portem: hostitel VM, router, firewall, pbx, PC pro mgmt.

Hlavní switch vytváří VLANy: DMZ, Internet, Hosté + wifi.

Virtuální hostitel hostí jednotlivé VM, které jsou připojeny do příslušných VLAN. Spojení mezi VLANami zajišťuje firewall.

Bezpečná síť v prostředí virtualizace a vysokou dostupností


Firewall - aplikační proxy, DMZ, virtualizováno na zdvojeném HW, cluster, SAN

#
V podstatě na nejnižší úrovni je datové úložiště SAN. Nad ním jsou jednotlivé servery, uzly clusteru. Na clusteru jsou nainstalované aplikace a virtuální servery, které poskytují požadované služby.

Vysoká dostupnost je zajištěna redundancí na všech úrovních infrastruktury – duplikované switche, duplikované storage procesory v diskovém poli, duplikované napájení všech komponent, atd.

Systémy


Jako hypervizor používáme v 90% Microsoft Hyper-V. Dále spravujeme systémy Microsoft Windows Server, SBS, Exchange, ISA/TMG, SQL, CRM, Sharepoint, linuxové distribuce Debian a Red Hat.

Aplikace


Přizpůsobíme se Vašemu softwarovému vybavení. Nebudeme Vás nutit do přechodu na jiný software. Známe širokou řadu aplikací a systémů, které našim zákazníkům spravujeme. Např. Office, Money, Helios, Pohoda, Blackberry, GFI, ASPI, Autocady, Revit, Daňová kancelář, Software602.